Hasta Kabulu , Muayene ve Randevü Süreci
01 Kasım 2019

 • Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
 • Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.
 • Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir.Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.
 • Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak,hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.
 • İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
 • Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.
 • Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.
 • Başvurusu uygun olan hastalara ön başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.
 • İlk ziyarette hastanın Kronik hastalıkları,kullandığı ilaçlar, tıbbi cihazlar, dekübüt ülseri(yatak yarası), tespit edilir.
 • Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir.Ziyaret sıklığı belirlenir,randevu programı oluşturulur.
 • Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.
 • Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir.Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.
 • Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ihtiyacı, Palyatif bakım ihtiyacı ve Alt bezi vs. ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.