Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri
14 Ocak 2021


Evde Sağlık hizmetleri muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda;

  • Kan ve idrar tahlilleri alma işlemi,
  • EKG çekimi,Pansuman,İdrar sondası uygulaması,
  • Beslenme için sonda uygulaması,
  • Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonları,
  • Hastanın ihtiyacı olan ilaç ,alt bezi,havalı yatak,tekerlekli sandalye,heyet raporu çıkartılması vb. hizmetler,
  • Evde Sağlık hizmetleri kapsamına alınmış hastalara  talepleri doğrultusunda  ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.
  • Tüm bu hizmetler verilirken, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak bilgi verilmektedir.
  • Hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin, ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak hastada sağlık sorunları gelişmesi halinde  uygun sağlık kuruluşuna  gerekli  yönlendirmeler  yapılır.


Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için ziyaret edilecek kişilerin  randevu tarihi ve saati önceden  kendilerine bildirilir.